Zaštita privatnosti

 

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Njuškalica j.d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Voditelj obrade: Njuškalica j. d.o.o., Lug Zabočki 71 F, Zabok

Slijedom zakona o zaštiti osobnih podataka, možete u svakom trenutku bez ikakvog objašnjenja odustati od dane privole i tražiti ispravak ili brisanje podataka iz baze. Opoziv možete podnijeti putem e-mail adrese: marketing@nizagorjemalo.hr ili pismenim putem – poštom na adresu: Lug Zabočki 71 F, Zabok.

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje Društva, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera, te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva.

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravilo odnosi se na praksu zaštite privatnosti koje Društvo primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ovo pravilo zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo te da vas upoznamo sa svim načinima informiranja u vezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

U svrhu slanja marketinških ponuda i promotivnih materijala, prikupljaju se osobni podaci:

 • Ime
 • Prezime
 • E-mail adresa

Ovi podaci koriste se isključivo u svrhu slanja marketinških ponuda i promotivnih materijala, te se oni ni u jednu drugu svrhu neće koristiti.

Tijekom različitih oblika interakcije sa Društvom (korištenje internetskih stranica kojih je Društvo nakladnik, slanje upita/ponude/zahtjeva e-mailom, poštom, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, sklapanje ugovora o oglašavanju, ugovora o suradnji, prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Ime, prezime
 • Adresa stanovanja
 • OIB
 • Broj bankovnog računa
 • E-mail adresa
 • Broj telefona/mobitela

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni putem e-mail adrese ili pismenim putem – poštom. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

Društvo će vaše osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za slanje marketinških ponuda i promo materijala; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

 • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;
 • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;
 • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;
 • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;
 • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade;
 • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;
 • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;
 • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu: marketing@nizagorjemalo.hr. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

SIGURNOST

Društvo poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja internetske stranice, odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na internetskoj stranici biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmijene ili obrišu, slanjem zahtjeva putem e-mail adrese ili pismenim putem – poštom.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako ste mišljenja, da smo prilikom obrade vaših podataka, prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka. Prigovor se podnosi nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr