Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok postigla je međunarodni uspjeh na prestižnom Natječaju dječjeg likovnog stvaralaštva u Japanu.

Likovni rad Povezanost čovjeka i prirode njihove učenice 1. D razreda Helene Kralj, Sektora likovne umjetnosti i dizajna, osvojio je Kanagawa Prize, Selected Prize, i odabran je između 11.607 uradaka pristigli na natječaj iz cijelog svijeta.

Nagrađeni likovni rad Povezanost čovjeka i prirode Helene Kralj

Helenin rad uvršten je na prestižnu međunarodnu likovnu izložbu The 22nd Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition, 22. Bienalnu međunarodnu izložbu dječjeg likovnog stvaralaštva Kanagawa u Japanu. Za izložbu je odabrano 520 radova, iz Hrvatske  20. Sudjelovale su 52 zemlje, iz Europske unije 27. Povezanost čovjeka i prirode Helene Kralj osvojio je i Kanagawa Prize. Mentorica joj je prof. Carmen Bačura Potočić.

Nagrađeni radovi, među kojima je i Helenin, bit će postavljeni na bienalnoj izložbi koja se organizira od 1982. godine. Ove godine moći će se razgledati od 11. srpnja do 27. kolovoza u Gallery of Earth Plaza Kanagawa. Nakon toga će putovati diljem Japana od rujna 2023. do ožujka 2024.