Tijekom 2021. u Krapinskim Toplicama asfaltirati će se više od 30 dionica nerazvrstanih cesta i rekonstruirati pješačka staza u Ulici Antuna Mihanovića

Ovaj program građenja infrastrukture vrijedan je 5.000.000,00 kuna. Asfaltirat će se oko 10 kilometara. Vrijednost radova procijenjena je na 4.000.000,00, a za rekonstrukciju pješačke staze predviđeno je 1.000.000,00 kuna.

Najniža kamata ikada

Za ove radove Općinsko vijeće donijelo je odluku o dugoročnom zaduživanju Općine u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

– Nakon provedenog postupka dobili smo jako dobru ponudu kreditnog zaduženja gdje je kamata na povijesno niskoj razini, što svakako treba iskoristiti. Ovim zaduženjem s vrlo niskom kamatom bit ćemo u situaciji asfaltirati veliki broj prometnica i to u puno kraćem razdoblju – pojasnio je Ernest Svažić, načelnik Općine.

– Kvalitetne prometnice znače bolje standarde života za sve naše mještane, ali i uređeniju općinu. Kvalitetna cestovna infrastruktura značajna je i zbog daljnjeg razvoja Krapinskih Toplica, ali i zbog veće sigurnosti za sve sudionike u prometu, osobito za najmlađe – naglasio je predsjednik Općinskog vijeća Zvonko Očić.

Dodao je i da će prilikom prijave na natječaj zainteresirane tvrtke, ili zajednice ponuditelja, budući da se radi o sveobuhvatnom projektu, sigurno ponuditi i povoljnije cijene.

Program asfaltiranja

U program građenja komunalne infrastrukture ulaze nerazvrstane ceste i nogostupi i to na slijedećim lokacijama:

Naselje Krapinske Toplice: II. odvojak Ulice Ljudevita Gaja, 350 metara

Naselje Selno: odvojak Biraki, 150 metara, Odvojak Josip Tišljar, 100 metara, odvojak Mirko Ljubej, 70 metara

Naselje Hršak Breg: odvojak Mlinarić – Hršak, 170 metara, odvojak Krkalo, 35 metara, odvojak Polanščak, 200 metara, odvojak Bucić, 60 metara

Naselje Slivonja Jarek: odvojak ŽC – Finziri, 100 metara, odvojak ŽC-Gašparić, 250 metara

Naselje Donje Vino: odvojak Frajman, 680 metara

Naselje Vrtnjakovec: odvojak iznad Sela I (Šturman), 550 metara, odvojak Dvoršaki – Lacki, 80 metara

Naselje Lovreća Sela: odvojak Horvati, 100 metara, odvojak Ciglenečki – Tumpi, 300 metara

Naselje Čret: odvojak Ružaki – Škrnjugi, 200 metara, odvojak Plahutar Josip, 85 metara, odvojak Šoštarki, 200 metara, odvojak Ciglana – Antolići s odvojcima, 600 metara

Naselje Mala Erpenja: odvojak Mustačev put – Belini, 750 metara, odvojak Makeki – Hrestaki, 750 metara, odvojak Kosi – Ozvačići – Rasonji, 700 metara

Naselje Klokovec: odvojak ŽC – Petrovići, 200 metara, odvojak Durleni (Durlen Mirko), 250 metara, odvojak Pongraci – Vinceki (Lež), 250 metara

Naselje Maturovec: odvojak Prežigalo – Papež, 150 metara

Naselje Gregurovec: odvojak Očić – Plečko Vilko, 100 metara, Državna cesta (D507) – Očići, 100 metara

Naselje Oratje: odvojak Križnik, 200 metara, odvojak Halapiri, 150 metara, odvojak Završek – Halapir 150 metara

Naselje Jurjevec: odvojak Habulinec – D507, 350 metara, odvojak raspelo – Vukić, 150 metara, odvojak Fučki – Budinje, 500 metara