Radnička fronta i u Zagorju: Nositelj liste Hrvoj Kržak

Radnička fronta Katarine Peović izlazi na izbore u 10 izbornih jedinica.

U 3. izbornoj jedinici, koja objedinjuje Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Međimursku i dio Zagrebačke županije, nositelj liste je Hrvoj Kržak iz Oroslavja. Radnička fronta, politička organizacija ljevice, formirana je u svibnju 2014. kao politička inicijativa radnika i radnica, aktivista i aktivistica, sindikalista i sindikalistica, nezaposlenih i studenata. Registrirana je kao politička partija 20. ožujka 2015. u Zagrebu.

Na ove parlamentarne izbore izlazi s programom Šest beskompromisnih točaka promjene!.

Prva je Radnička fronta – Za radnike i umirovljenike! Za narodnu većinu, a ne bogatu manjinu! Beskompromisno! kroz koju se zalažu za donošenje proradničkog Zakona o radu koji će štiti prava radnika, a ne tajkuna. Za dva dana slobodno u tjednu – za sve radnike. Za sigurna, kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta.

Druga je Radnička fronta – Zakon o ispitivanju porijekla imovine i vraćanju nezakonito stečene imovine! Zauzimaju se za vraćanje Zakona o ispitivanju porijekla imovine i vraćanju nezakonito stečene imovine.

Treća je Radnička fronta – Za porez na najbogatije! Beskompromisno!. Četvrta im je točka Radnička fronta – za vraćanje kvota za uvoz strane radne snage! Beskompromisno!, peta Radnička fronta – za reindustrijalizaciju, a ne svođenje na uslužne djelatnosti! Beskompromisno! i šesta Radnička fronta – za javno zdravstvo! Beskompromisno!.