ePripreme za državnu maturu mogu besplatno koristiti maturanti, učenici srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije

Aplikaciju za državnu maturu omogućila je Krapinsko – zagorska županija, koja je izdvojila 30.000 kuna te gradovi Krapina i Zabok, koji su sudjelovali s po 10.000 kuna.

Grupno i individualno

Aplikacija ePripreme nudi dodatnu mogućnost online priprema za maturu, grupne i individualne. Mogu je koristiti oni maturanti koji su prijavili polaganje ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Korištenje aplikacije je neograničeno, a omogućen je pristup svim predmetima, i obveznim i izbornim, s A i B razine ispita, ispitima ljetnih i jesenskih rokova državnih matura, interaktivnoj osobnoj statistici i prikazu osobnog napretka. Osim maturanata, aplikacija je na raspolaganju i profesorima.

Zagorskim maturantima pristup aplickaciji ePripreme je neograničen

– Situacija s pripremama za maturu učenicima i njihovim obiteljima osobito je teška u trenutnoj situaciji pandemije COVID-19. Učenici nastavu od ožujka 2020. sve više prate, djelomice ili u potpunosti, prema online modelu, nastave na daljinu, pa je veća i potreba za podrškom učenicima – rekao je župan Željko Kolar.

Dodatnim online pripremama, uz mogućnost online instrukcija, dodao je Kolar, učenicima će aplikacija pomoći u izjednačavanju mogućnosti za nastavak obrazovanja u odnosu na prilike koje su imale prijašnje generacije.