Tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata 5. rujna započele su s inspekcijskim nadzorima dvojnog iskazivanja cijena.

U samo pet dana obavljeno je 867 inspekcijskih nadzora, u kojima je utvrđeno 285 povreda odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute.

Dvojno (ne)iskazivanje cijena

Tržišna inspekcija obavila je 515 inspekcijskih nadzora nad poslovnim subjektima koji su obveznici dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima. U području trgovine obavljena su 352 nadzora, dok su 163 nadzora obavljena nad raznim pružateljima usluga poput frizera, krojača i slično.

Najčešće povrede zakona odnosile su se na neiskazivanje maloprodajne cijene u eurima ili na neiskazivanje cijene za jedinicu mjere u eurima (89), neisticanje i nepravilno isticanje fiksnog tečaja konverzije (81), neiskazivanje dvojnog iznosa na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije (6) te na nepravilno preračunavanje (3).

Turistička inspekcija je obavila 295 nadzora nad poslovnim subjektima koji su obveznici dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima.

Photo: Duško Jaramaz/PIXSELL

Od 295 obavljenih nadzora utvrđeno je 106 povreda: 71 povreda se odnosila na to da poslovni subjekt nije dvojno iskazao cijene, 28 povreda se odnosila na neisticanje i nepravilno isticanje fiksnog tečaja konverzije, te se sedam povreda neiskazivanja dvojnog iznosa na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

– Cilj ovih nadzora, kojima su obuhvaćeni poslovni subjekti koji su obveznici dvojnog iskazivanja cijena robe i usluga, odnosno trgovci, ugostitelji i drugi pružatelji usluga, je zaštita i informiranje potrošača – poručuju iz Državnog inspektorata.