Zagorska razvojna agencija jedina je razvojna agencija u Hrvatskoj koja je postala dio Global Compact mreže Ujedinjenih naroda

Inicijativa je to koja, s ciljem pružanja podrške poslovnoj zajednici na području održivog razvoja, okuplja više od 12.000 članica u 160 država diljem svijeta.

Deset načela

Helena Matuša, zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije, istaknula je kako UN Global Compact mreža okuplja brojne dionike iz gospodarstva, javnog i civilnog sektora, koji su se obvezali u svoje poslovanje ugraditi deset načela za odgovorno poslovanje iz područja ljudskih prava, zaštite okoliša, rada i borbe protiv korupcije.

– ZARA je u ovoj svjetskoj inicijativi prepoznala one vrijednosti kojima se sama rukovodi već dugi niz godina. Pristupanjem posebnoj mreži Ujedinjenih naroda smo ih i formalno usvojili i u narednom razdoblju ćemo nastaviti implementirati ih kroz razvojne strategije i planove. Ujedno ćemo poticati i poduzetnike, gradove i općine, organizacije civilnog društva i druge partnere s kojima surađujemo, da ih uključe u svoje strategije i poslovne planove – najavila je Helena Matuša.

LJUDSKA PRAVA

1. Tvrtke bi trebale podupirati i poštivati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava
2. Tvrtke bi se trebale pobrinuti da ne sudjeluju u kršenjima ljudskih prava

RAD

3.Tvrtke bi trebale podržavati slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje
4. Dokidanje svih oblika prisilnog rada
5. Stvarno ukidanje dječjeg rada
6. Ukidanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i izborom zanimanja

OKOLIŠ

7.Tvrtke bi trebale podupirati predostrožan pristup izazovima na području okoliša
8. Pokrenuti inicijative radi promicanja veće odgovornosti prema okolišu
9. Poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija

BORBA PROTIV KORUPCIJE

10. Tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje