Lanjska je godina bila je izuzetno kišna. Na području općine Mače pojavili su se mnogi problemi. Zatrpavali su se kanali, začepljivali propusti, pojavljivali nanosi zemlje na prometnicama.

Najugroženiji brdovitiji dijelovi

– Puno truda i sredstava ulagano je u nastale probleme. Iako je početak 2020. bio bez većih oborina, posljedice su i dalje prisutne, osobito u brdovitijim dijelovima gdje teren klizi na više mjesta i to na nekoliko privatnih parcela, a na nekim lokacijama su ugrožene i prometnice – kažu u Općini.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, one su i dalje prohodne. Upravo zbog posljedica velikih kiša, radovi u mjesnim odborima su krenuli nešto ranije ove godine, pa je siječanj bio vrlo aktivan.

Proklizala i cesta

Najviše problema bilo je u Velikom Komoru. U naselju Petanjki proklizala je ploha prometnice u dužini 15 metara. Ona je privremeno nasuta kamenim materijalom, a daljnje aktivnosti, kažu u Općini, biti će moguće kada se teren umiri.

– Vjerojatno će biti potreban i ozbiljniji zahvat. Projektna dokumentacija već je naručena. U Velikom Komoru u naselju Čehulići na dvije lokacije došlo je do ozbiljnijeg odrona na prometnicu. U dva navrata zemlja je otklonjena pa je prometnica sigurna. Za to naselje je  već izrađena projektna dokumentacija. Čekamo otvaranje raspoloživih natječaja putem kojih bismo osigurali sufinanciranje sanacije – kaže načelnica Mladenka Mikulec.