Ukupno 2690 kompostera osigurao je Grad Krapina za svoje građane. Besplatno se mogu preuzeti u Krakomu.

Spremnici za kompostiranje vrijedni su 941.000 kuna, a nabavljeni su putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na natječaj se javio Grad, kojem je odobreno sufinanciranje od 40 posto, dok je preostalih 60 posto plaćeno iz gradskog proračuna.

Kompostiranje kod kuće

Kompostere će dobiti građani, odnosno kućanstvima, korisnici usluga javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Krakoma. Osigurano je 2600 kompostera od 400 litara i 90 kompostera po 1000 litara za stambene zgrade. Dodjeljuju se bez naknade s ciljem smanjivanja količine proizvedenog otpada i poticanja razvrstavanja otpada na kućnom pragu te kompostiranja biootpada iz kućanstva i vrta, javlja Zagorje International.

– Strategija Hrvatske je da se smanji količina miješanog komunalnog otpada. Kada smo slali upitnike, većina se građana odlučila na kućno kompostiranje, a svega nekoliko građana odlučilo se na kante za bio otpad i na taj način, podjelom besplatnih kompostera, mi im omogućujemo lakše kompostiranje kod kuće. Nadam se da ćemo na taj način smanjiti udio miješanog komunalnog otpada – komentirao je Zoran Gregurović, gradonačelnik Krapine.

Komposteri su besplatni, a za njihovo preuzimanje potrebna vam je samo osobna iskaznica (Photo: Zagorje International)

Direktorica Krakoma Katarina Posilović pozvala je građane da preuzmu kompostere i apelirala na ljude da koriste i reciklažno dvorište, koje ima puno kategorija, prilagođeno radno vrijeme i koje je besplatno.

Reciklažno dvorište u Krapini, Bobovje 52 F, radi od ponedjeljka do subote, a za preuzimanje kompostera potrebna vam je osobna iskaznica.