Krapinsko – zagorska županija objavila je javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2023. godinu.

Na raspolaganju je 200.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta nije određen, dok najveći iznos iznosi 20.000,00 kuna po projektu. Prijedlog projektne aktivnosti mogu podnijeti djeca do 18 godina, odgojno – obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora. Svi predlagatelji moraju biti s područja Krapinsko – zagorske županije.

Županija, prijatelj djece

Rok za podnošenje prijave je 28. studeni 2022. Predlagatelj može podnijeti jednu prijavu. Projekt mora biti inicijativa djeteta ili grupe djece i mora se njime ostvariti javni interes na području Krapinsko-zagorske županije.

– Krapinsko – zagorska županija od 2018. nosi titulu ‘Županija, prijatelj djece’. Rezultat je to dugotrajnog truda i kontinuiranog rada za dječju dobrobit. Dječji proračun je izdvojeni dio županijskog proračuna koji prikazuje sredstva koja županija osigurava za ostvarivanje prava djeteta, sredstva koja su u najširem smislu namijenjena djeci. Uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog proračuna naziva se Participativnim proračunom za djecu. Njime lokalna i regionalna samouprava bolje odgovara na stvarne potrebe djece, promiče socijalnu i demokratsku uključenost te osigurava efikasniju potrošnju javnog novca – poručuju iz Županije.

Detalje o javnom pozivu, načinu prijave, postupku i kriteriju odabira detaljno možete vidjeti na službenim stranicama Županije, OVDJE.