Grad Zabok sufinancira, a Komunalno Zabok će kućanstvima bez naknade podijeliti nove kante za odvajanje otpada

Grad Zabok sklopio je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupna vrijednost nabave spremnika iznosi 1.296.154,63 kune. Grad Zabok financira 15 posto, odnosno 194.423,19 kune.

Stiže 2975 kanti kućanstvima

Tijekom 2020. realizirano je 346.470,07 kuna, od čega je Grad sudjelovao s 51.970,51 kunom. Po provedenim postupcima javne nabave realizirat će se preostali dio, za koji su osigurana sredstva u proračunu.

Lani je Grad nabavio i podijelio krajnjim korisnicima, stambenim i poslovnom zgradama i zelenim otocima, 75 plavih kontejnera za papir, 150 žutih kontejnera za plastiku, 13 zelenih kontejnera za staklo, sve volumena 1100 litara, te 40 smeđih kontejnera za biootpad volumena 770 litara za stambene zgrade.

Nove kante za odvajanje otpada osigurane su za kućanstva, a podijelit će ih Komunalno Zabok

Tijekom ove godine nabavljeno je za plastiku 2475 kanti od 120 litara i 300 kanti od 240 litara, za biootpad 150 kanti od 120 litara i 50 kanti od 240 litara. Te će kante Komunalno Zabok uskoro podijeliti kućanstvima bez ikakve naknade.

Iznos sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovisio je i o tome koliko jedinice lokalne samouprave odvajaju otpada, a Zabok je na vrhu tablice u Krapinsko – zagorskoj županiji.