Prema izmijenjenom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. kolovoza i očevi imaju pravo plaćeni rodiljni dopust.

Dopust se uvodi za zaposlene i samozaposlene roditelje, traje 10 radnih dana za jedno dijete, 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Od 10 do 15 radnih dana

Pravo se može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci djetetova života, a otac ga koristi neovisno o radnopravnom statusu majke. Za vrijeme korištenja ovog prava, naknada plaće isplaćivat će se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće, 100 posto od osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Zakonom se povećava i najviši, maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja. Naknada plaće iznosi 100 posto osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5 posto proračunske osnovice, odnosno 7.500,13 kuna, pojašnjavanju iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Povećana je i naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110 posto proračunske osnovice. Ona sada iznosi 3.658,60, umjesto dosadašnjih 2.328,20 kuna.

Povoljniji izračun

– Ovo povećanje se odnosi na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako slijedeće dijete – dodaju u Središnjem državnom uredu.

Za korisnike, koji će na dan stupanja na snagu Zakona biti zatečeni u korištenju prava na novčanu potporu u visini utvrđenoj važećim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama i to prava na korištenje roditeljskog dopusta, dopusta za slučaj smrti djeteta u tijeku korištenja roditeljskog dopusta kao i prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će po službenoj dužnosti obračunavati naknade u visini propisanoj novim zakonom, jer je navedena novčana potpora za korisnike povoljnija.