Galerija grada Krapine i ove godine organizira Zagorski likovni salon

Ukoliko želite sudjelovati i izložiti svoje radove, prijavite se. Pravo sudjelovanja na Salonu imaju likovni umjetnici koji su rođenjem, životom, radom, ili nečim drugim vezani za Hrvatsko zagorje.

Zagorje u prvom planu

Salon je otvoren i za umjetnike čija djela su tematski vezana za Hrvatsko zagorje. Na Salonu možete sudjelovati s radovima u selekciji situacija slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video i ostali vidovi likovnog izražavanja.

Na Salonu se sudjeluje s radovima nastalim u razdoblju od 2018. do 2021. godine. Svaki autor može sudjelovati s najviše tri rada. Svi prijavljeni radovi podliježu žiriranju nakon kojeg konkuriraju za nagradu. Ocjenjivački sud će predložiti, a Organizacijski odbor dodijeliti prve tri nagrade.

9. zagorski likovni salon bit će otvoren u Galeriji grada Krapine 29. lipnja 2021. Poziv i prijavnicu preuzmite ovdje.