Zdrava prehrana, rodna ravnopravnost, smanjenje plastičnog otpada i zaštita životinja teme su kojima su se bavili klinci Društva Naša djeca Zabok

U sklopu projekta ‘Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!‘, s članovima Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća napravili su četiri kratka videa.

Detektirali problem, ponudili rješenje

Voditeljice radionica Neda Novosel i Jasenka Borovčak ističu da su djeca sama odabrala teme koje bi putem video poruka htjeli predstaviti drugima tako da detektiraju problem, daju određeno rješenje i informiraju djecu i odrasle o tematici poput zdrave prehrane, rodne ravnopravnosti, štetnosti jednokratne plastike i zaštite životinja.

– Djeca su sama osmislila scenarije, a u snimanje i montiranje materijala uključio se bivši član Dječjeg gradskog vijeća Igor Jadan koji je snimljenim materijalima dao i svoj ‘touch’ prilikom montiranja – kažu u DND-u.

Video Zdrava prehrana – zdravlje želi potaknuti djecu i roditelje da se zdravo hrane, više kreću, a sve u cilju prevencije pretilosti i promocije zdravog načina života. Kroz video su djeca izrazila svoja razmišljanja i o Rodnoj ravnopravnosti, Koristimo platnene vrećice! video je u kojem se želi potaknuti ljude na korištenje platnenih vrećica, umjesto plastičnih, kako bi se pridonijelo spašavanju prirode od prevelikog zagađenja. Djeca su posebno osviještena i senzibilizirana kada je u pitanju zaštita životinja kojima prijeti izumiranje te je tako nastao video Zaštitimo morske kornjače.

– Posebno je važno da djeca znaju i razumiju svoja prava te kako i na koji način mogu pokrenuti promjene u svojoj zajednici, što je povezano s participativnom skupinom prava zagarantiranih Konvencijom UN-a o pravima djeteta – naglasila je voditeljica projekta Jasenka Borovčak, tajnica DND-a Zabok.