Grad Oroslavje poziva zainteresirane građane na online sudjelovanje u kreiranju proračuna.

Online savjetovanje omogućuje vam da date prijedloge i rješenja o važnim pitanjima, pružena vam je mogućnost kreiranja proračunskih prijedloga i ideja.

– Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon, provodi se putem interneta kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi – pojasnili su na internetskim stranicama Grada.

Kapitalni projekti u 2023.

Gradonačelnik Viktor Šimunić na svom je Facebook profilu izdvojio planove za 2023. godinu: sportske svlačionice, Područni vrtić Mokrice, dječje igralište, veliki paket DVD-a i društvenih domova te komunalne radove.

Gradonačelnik Viktor Šimunić iznio je planove za iduću godinu i pozvao građane da ih komentiraju na njegovom Facebook profilu (Photo: Facebook)

– U 2023. godini jedan od kapitalnih projekata, nakon 95 godina čekanja, bit će sigurno izgradnja sportskih prostora za NK Oroslavje, a vrijednost radova se procjenjuje na 2,5 milijuna kuna. Planiramo projektiranje te, ovisno o potpisu ugovora i uplati određenog iznosa sredstava, i početak izgradnje područnog vrtića u Mokricama. U planu je i izgradnja novog dječjeg igrališta u parku Vranyczany. Na društvenom domu u Mokricama planiramo zamijeniti krov, projektirati DVD i DD Stubička Slatina te pokrenuti glavni projekt i nadograditi Društveni dom u Andraševcu. Od komunalnih radova u proračunskom planu je izgradnja nogostupa od spomenika u Krušljevom Selu sve do spoja s postojećim nogostupom u Ulici Ljube Babića u ukupnoj duljini od oko 1,1 kilometar – pojasnio je gradonačelnik i pozvao građane da se uključe u javno savjetovanje.

U savjetovanju možete sudjelovati online, a kompletna dokumentacija dostupna je na www.proracun.hr ili kliknite OVDJE.