Ukoliko ste (su)vlasnik građevine koja je kulturno dobro, a želite sanirati i obnavljati zgradu, javite se na Javni poziv Grada Krapine.

Grad Krapina sufinancira radove na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline.

Kriteriji za sufinanciranje

Novac iz gradskog proračuna mogu dobiti fizičke i pravne osobe, (su)vlasnici građevina koje su unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina i to za građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, za one koje su Konzervatorskom studijom označene kao preventivno zaštićene i evidentirane za zaštitu te za ostale građevine koje su unutar zone zaštićene cjeline.

Sufinanciranje će biti odobreno za sanaciju i obnovu pročelja građevina, za fasadu i limariju u iznosu do 30.000 kuna, za obnovu ili zamjenu stolarije i bravarije s ulične strane u iznosu do 30.000 kuna, za sanaciju i obnovu krovišta (pokrov, letvanje i krovna limarija) u iznosu do 50.000 kuna te za konzervatorsko – restauratorske radove na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima u iznosu do 10.000 kuna.

Uvjet za sufinanciranje je uredno plaćanje spomeničke rente za građevinu za koju se traži sufinanciranje te da podnositelj zahtjeva nema dospjelog dugovanja prema Gradu Krapini.

Detalji natječaja i obrazac Zahtjeva objavljeni su na web stranici www.krapina.hr. Možete ih skinuti OVDJE ili podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine radnim danom od 8 do 14 sati.

Uredno ispunjen Zahtjev s propisanim prilozima predaje se neposredno ili poštom preporučeno na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina s naznakom ‘Povjerenstvu za predlaganje programa sufinanciranja radova zaštite i obnove kulturnih dobara’.

Rok za dostavu zahtjeva je petak, 30. rujna do 14 sati.