Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Krapinskih Toplica usvojen je prijedlog proračuna za iduću godinu od 35,5 milijuna kuna

Najviše novca, 22,4 milijuna kuna planira se izdvojiti za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture

Asfaltiranje cesta, uređenje pješačke zone

– Jedan od kapitalnih projekata u idućoj godini je izgradnja Vatrogasnog doma s poligonom za vježbu vatrogasaca u Krapinskim Toplicama. Općina će sufinancirati troškove izgradnje u iznosi od 1,5 milijuna kuna, dok je preostali iznos do 9,3 milijuna osiguran iz EU fonda u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. Izgradnjom Vatrogasnog doma osiguravamo stalni prostor za rad DVD-a Krapinske Toplice i poligon za vježbe koji će koristiti i ostala četiri društva s područja naše općine – pojasnio je Ernest Svažić, načelnik.

Novi Vatrogasni dom s poligonom već se gradi. Vrijedan je 9,3 milijuna kuna, a s 85 % gradnju financira Europska unija

Proračunom je osigurano 4,5 milijuna kuna za asfaltiranje 34 dionice nerazvrstanih cesta ukupne dužine devet kilometara te 2 milijuna kuna za uređenje pješačke zone u kojoj se nalazi najveća koncentracija javnih sadržaja Krapinskih Toplica, pošta, banka, Dom zdravlja, zgrada Općine, ljekarna…

Od rođenja do školovanja

Za društvene djelatnosti planirano je oko 7,8 milijuna kuna, od kojih je oko 5,3 milijuna namijenjeno programu sufinanciranja predškolskog odgoja. Značajna su sredstva planirana i za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2021. godini, gotovo 2 milijuna kuna.

– Svakako vrijedi izdvojiti novčanu pomoć za opremu za novorođeno dijete, pa je tako za prvo rođeno dijete u obitelji planiran iznos od 2.000 kuna, za drugo 2.500 kuna te 3.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete u obitelji, za što je proračunom predviđeno ukupno 87.000 kuna – rekao je načelnik Svažić.

Oporbeni SDP pohvalio je proračun kao razvojni, ali su pri glasanju ostali suzdržani

Prijevoz učenika u idućoj godini Općina će sufinancirati sa 175.000 kuna, a za stipendiranje učenika i studenata predviđeno je 250.000. I u idućoj će se godini nastaviti s programom ‘Zaželi‘ za koji je osigurano nešto više od milijun kuna.

Za programe javnih potreba u kulturi u 2021. Općina Krapinske Toplice namjerava izdvojiti ukupno 1,7 milijuna kuna. Najviše sredstava, 600.000 kuna, planirano je za digitalizaciju kinodvorane u Domu kulture, a za redovnu djelatnost Općinske knjižnice planirana su sredstva u iznosu od oko 531.000 kuna.

Sport i poljoprivreda

Kad je riječ o programu javnih potreba u sportu, u općinskom je proračunu za iduću godinu planiran iznos od 300.000 kuna.

– Ovdje svakako treba istaknuti početak značajnog projekt za naše sportaše, a to je izgradnja nogometnog igrališta. Riječ je o financijski zahtjevnom projektu, no u njemu Općina nije sama. Naime, i ovdje se može računati na pomoć i suradnju Vlade budući je Ministarstvo sporta i turizma već osiguralo dio sredstava za ovaj projekt ukupne vrijednosti više od 3 milijuna kuna – pojasnio je Zvonko Očić, predsjednik Općinskog vijeća.

Idejno rješenje kako bi trebalo izgledati igralište u Krapinskim Toplicama, vrijedno više od tri milijuna kuna

Vijećnici su prihvatili i program potpora poljoprivredi na području općine za 2021. godinu za koji je osigurano 40.000 kuna. Riječ je o potporama male vrijednosti, a odnose se na potpore za umjetno osjemenjivanje stoke, potpore za nabavu trajnih nasada te potporu za izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima.

Strateški plan za turizam

Za proračun je glasalo 10 od 13 vijećnika, koliko ih je bilo na sjednici, budući vijećnica HSS-a i vijećnik HSP-a nisu bili nazočni. Iako su vijećnici SDP-a kroz raspravu pohvalili prijedlog proračuna kao razvojan, pri glasanju su ostali suzdržani.

Na sjednici je izglasan i Strateški plan razvoja turizma Općine Krapinske Toplice za razdoblje od 2020. do 2025. godine. Predsjednik Općinskog vijeća Zvonko Očić naglasio je da se radi o važnom strateškom dokumentu razvoja turističkog potencijala općine.

– Ovim dokumentom želimo javnosti prezentirati planove i strategiju razvoja turističkih sadržaja, a koji našu općinu čine iznimnom destinacijom za turiste svih životnih dobi i preferencija. Turistički potencijali općine moraju se iskoristiti i privući turiste, a onda i potencijalne investitore, što bi u konačnici imalo pozitivan efekt i na gospodarstvo – zaključio je Zvonko Očić.