U velikom potresu 22. ožujka u Krapinsko-zagorskoj županiji oštećeno je 409 objekata, uglavnom obiteljskih kuća. Obnova će biti jednako solidarna kao i ona u Zagrebu

Obnova i oporavak uključivat će transparentno upravljanje i snažno partnerstvo jedinica lokalne i regionalne samouprave i Vlade.

Isplata akontacije

– Pristup je solidaran i na jednak način tretira sve oštećene i na tragu je naše komunikacije sa stanovnicima županije u vremenu kada je potres bio i kad je predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao našu županiju – rekao je Žarko Tušek, saborski zastupnik i predsjednik županijskog HDZ-a.

Dodao je da je u prijelaznom razdoblju, do donošenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, rebalansom proračuna i kroz Fond za zaštitu okoliša, za obnovu dimnjaka, krovova i zabata, te  za kondenzacijske bojlere osigurano oko 200 milijuna kuna.

Vlada je iz Fonda solidarnosti EU osigurala 500 milijuna eura te se početkom kolovoza predviđa isplata akontacije od 89 milijuna eura.

‘Ova Vlada stoji iza svojih građana’

– Ovaj Prijedlog zakona je i snažna poruka solidarnosti i ljudskosti prema svim našim građanima koji su se u samo 10 sekundi našli u nezamislivoj situaciji, bez domova u kojima su živjele i generacije. Imali smo prilike čuti u javnom prostoru ovih dana teze, potpuno neprimjerene ozbiljnosti situacije, da siromašni na ovaj način pomažu bogatima, a da pritom nisu obišli unesrećene i pokušali razumjeti razmjere ove tragedije i traga koji će ostaviti na brojne obitelji. Pozicija ove Vlade je jasna, a to je da država mora stajati iza svojih građana u svim okolnostima, posebice u ovakvim nepredviđenim nepogodama koje u svakom segmentu nadilaze okvire normalnog i uobičajenog – naglasio je Tušek.

– Zahvaljujem se svim volonterima, svim službama na području naše županije, a svakako i u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, svim stručnjacima koji su dali svoj doprinos i promptno reagirali neposredno nakon potresa u sanaciji štete i očuvanju sigurnosti, života i zdravlja ljudi i imovine, te svim onima koji jesu ili će biti uključeni u daljnje procese do potpune obnove – poručio je Tušek.

*sponzorirani sadržaj