Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za upis u 3. razred Policijske škole Josip Jović.

Natječaj traje do 1. kolovoza, a upisuje se 100 učenika ili učenica za potrebe MUP-a i 25 za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Nastava će početi 5. rujna, a da biste se upisali morate zadovoljavati određene kriterije.

Za mlađe od 19 godina

Uvjeti su da ste srednjoškolac sa završenim prvim i drugim razredom, da ste hrvatski državljanin, da ste mlađi od 19 godina na dan početka obrazovanja. U završenom prvom i drugom razredu morate imati ostvaren najmanje dobar opći uspjeh i ocjenu uzoran iz vladanja.

Prijave se zaprimaju do 1. kolovoza na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb.

Svi detalji natječaja dostupni su OVDJE. Za vrijeme školovanja dobivaš stipendiju, smještaj i prehranu, školski pribor, udžbenike, sportsku opremu i odoru i plaćeno polaganje vozačkog ispita. Nakon školovanja čeka te siguran posao te mogućnost napredovanja i nastavak školovanja.