Kostelgrad, Zagorje, pištola, kubura. Keglevićeva straža. Tradicija koja je počela 1523. godine i od tada je nitko nije prekinuo. Sve do 2020. Ovo je prvi Uskrs nakon 497 godina da zagorskim bregima, Kostelom i pregradskim krajem nisu odjekivali pucnji Keglevićevih stražara

Tradiciju je prekinula epidemija korona virusa. Tradiciju koja potječe iz 16. stoljeća dolaskom grofova Keglević na Kostelgrad, burg, u kojem nije bilo crkve ni kapelice već se ona nalazila u podnožju brda.

Čuvari Isusova groba

Grof Keglević došao bi u Kostel u siječnju, ali bi za Uskrs imao običaj dolaziti sa svojim stražarima u crkvu i došao je na ideju da bi za taj najveći kršćanski blagdan mogli čuvati Isusov grob. Župnik i župljani su prihvatili, izvadili pištole i pucali u zrak.

Prema biblijskoj priči, bila je velika grmljavina kada je Isus uskrsnuo, pa se smatra da su pucnji upravo trebali predstavljati tu vremensku nepogodu.

Keglevićeva straža s velikom ljubavlju njeguje tu tradiciju. Lani je Nova Studio napravila reportažu o ovom najvećem zagorskom tradicijskom blagu. Pogledajte u čast današnje tišine na kostelskim bregima.