Općina Mače zapošljava komunalnog radnika na određeno vrijeme, do povratka sadašnjega s bolovanja.

Uvjeti za prijam u radni odnos su srednja stručna sprema prometne, građevinske ili tehničke struke te vozačka dozvola B kategorije. Morate biti punoljetni te zdravstveno sposobni za obavljanje poslova komunalnog radnika.

Pisane prijave na podnose se na adresu Općina Mače, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, Mače 30, 49251 Mače s naznakom ‘Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni radnik’. Rok za prijavu istječe sutra, 19. srpnja u 12 sati bez obzira na način dostave.

Detaljne informacije pročitajte OVDJE.