Još je 13 mladih obitelji dobilo pomoć za rješavanje stambenog pitanje na području grada.

Nizom poticaja, programa i ulaganja Grad Krapina nastoji dati vjetar u leđa poboljšanju demografskih trendova te zadržavanju mladih obitelji na svom području. U utorak su u krapinskoj Gradskoj vijećnici potpisali ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.

430.000 kuna za 13 obitelji

Riječ je o bespovratnim sredstvima koja se dodjeljuju mladim obiteljima na području Grada za izgradnju ili kupnju kuće, kupnju stana, dogradnju ili rekonstrukciju kuće s osiguravanjem novog stambenog prostora te sufinanciranje kamate stambenih kredita.

Potpisano je 13 ugovora u vrijednosti od gotovo 430.000 kuna, a gradonačelnik Zoran Gregurović rekao je da će se ove godine isplatiti potpore u iznosu od nešto više od 348.000,00 kuna, dok će se ostatak potpora dodjeljivati kroz mjeru sufinanciranja kamata za stambene kredite koje će mlade obitelji dobivati još naredne četiri godine.

– Od 13 potpora dvije se odnose na mjeru za izgradnju obiteljskih kuća te osam potpora za kupnju obiteljske kuće ili stana, a tri potpore odnose se na mjeru za sufinanciranje kamata na stambene kredite – pojasnio je gradonačelnik Gregurović.

Gradonačelnik Krapine najavio je da je u idućoj godini za ovu namjenu osigurano u proračunu pola milijuna kuna

Dodao je da su u prvim godinama kamate na kredit najveće i ova mjera predviđa sufinanciranje do 50 posto iznosa kamata, odnosno maksimalno 750 kuna na mjesec.

– Ovo je druga godinu da provodimo ove mjere za naše mlade obitelji i namjeravamo nastaviti i dalje. U projekciji proračuna za slijedeću, ali i naredne godine predviđena su sredstva za ove mjere u iznosu od pola milijuna kuna preračunato u novu valutu – najavio je gradonačelnik.

Svjestan je da ovo nije mjera zbog koje se netko odlučuje nastaniti na području grada Krapine, ali je svakako mjera, napomenuo je, koja će mladim obiteljima pomoći i olakšati da krenu s rješavanjem svojeg stambenog pitanja.

‘Doselili smo se i tu ćemo ostati’

Jedan od korisnika potpore Goran Pavlinić odlučio se za mjeru potpore 35.000 kuna jednokratno, koju će iskoristiti za opremanje stana.

– Mi smo stan već opremili, no to nisu to bila naša sredstva, već sredstva banke koja ćemo sada vratiti da bude manja rata kredita. U svakom slučaju, ovaj iznos nije zanemariv i sasvim sigurno će pomoći za kućni budžet – rekao je Pavlinić.

Marija Šalković Sirovec prijavila se na mjeru subvencioniranja kamate za rekonstrukciju kuće te ističe kako, posebice sada, u vrijeme inflacije svaka novčana pomoć dobro dođe.

Nove ugovore potpisalo je 13 mladih obitelji

– Doselili smo se u Krapinu i mislimo tu ostati, pa zašto ne iskoristiti mogućnost koju nam Grad nudi – kazala je Šalković Sirovec.

Najveći iznos dodijeljenih potpora za kupnju stana ili kuće te izgradnju kuće iznosi 35.000 kuna, a kamatna stopa za stambeni kredit sufinancira se u iznosu od 50 posto, odnosno u maksimalnom iznosu od 750 kuna mjesečno kroz pet godina, dok se za rekonstrukciju kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor dodjeljuje jednokratna potpora u iznosu do 20.000 kuna.