Zagorska županija subvencionira poduzetničke kredite

Krapinsko-zagorska županija provodi program HBOR – subvencija kredita.

Namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama, onima koji ulažu na području Krapinsko-zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Mladi, žene, početnici i investicije

Cilj programa je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva te lakša dostupnost izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Županija je još 2020. s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi programa kreditiranja Poduzetništvo mladih, žena i početnika i Investicije privatnog sektora. Od tada Županija provodi Javni poziv za prijavu projekata te poduzetnicima kojima su odobrena sredstva subvencionira kamatnu stopu u visini od jednog postotnog boda godišnje.

– Nastavljamo na stvaranju povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva i unaprjeđenje poslovnih prilika u našoj županiji te je to još jedan način na koji se omogućuje poduzetnicima širom županije da otvaraju nova radna mjesta – rekao je župan Željko Kolar i dodao da su se u program uključile i neke jedinice lokalne samouprave s područja županije, koje samostalno i pojedinačno sklapaju Ugovor o poslovnoj suradnji s HBOR-om i pojedinom poslovnom bankom te također subvencioniraju kamatnu stopu poduzetnicima.

Ukupni kreditni potencijal za subvenciju Krapinsko-zagorske županije po ovim programima iznosi 3,98 milijuna eura. Subvencije se odobravaju po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala, a nakon dosadašnjih odobrenih kredita preostali kreditni potencijal iznosi 2,18 milijuna eura.

Od najmanje 100.000 eura

Najniži mogući iznos izravnog kredita HBOR-a je 100.000 eura. U programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika najviši iznos kredita iznosi 300.000 eura, dok u programu Investicije privatnog sektora maksimalni iznos kredita nije ograničen. Iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja.

Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljaju se putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima je Krapinsko-zagorska županija zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji te se zainteresirani poduzetnici javljaju direktno u HBOR i poslovnu banku za informacije u vezi predaje zahtjeva za kredit, detaljnih uvjeta kredita, obrazaca zahtjeva i ostalih obrazaca koji se popunjavaju uz obrazac zahtjeva za kredit.

U svrhu razmatranja prijedloga za kreditiranje osnovano je Povjerenstvo za dodjelu subvencija koje razmatra zahtjeve za dodjelu subvencije kamate od strane HBOR-a ili poslovne banke te odabire poduzetničke projekte koji su u skladu sa strateškim ciljevima Županije.