Gradu Zaboku dodijeljen je certifikat ‘Grad za mlade’ za razdoblje 2021. do 2024. godine

Certifikat je to koji se dodjeljuje u suradnji s partnerima, Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Mrežom mladih Hrvatske i Savezom Društava ‘Naša djeca’.

Na poziv su se prijavila 32 grada, a definirano je ukupno osam tematskih područja u kojima su se morali zadovoljiti određeni kriteriji: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje.

– Dobivanje certifikata potvrđuje da su standardi kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima u Gradu Zaboku na najvišoj razini – poručili su iz Grada.