SDP-ov saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić podnio je Amandman na Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom

Traži da država financira obnovu od potresa u Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji u 100-postotnom iznosu.

Sve na teret države

– I Krapinsko- zagorska županija spada u potpomognuta područja kao i Sisačko-moslavačka ili Karlovačka županija i ne postoji niti jedan razlog da država na isti način ne pomogne i ljudima u Zagorju čije su kuće stradale u potresu – obrazložio je Hajdaš.

– Na taj način Republika Hrvatska preuzela bi brigu za gospodarski razvitak svih njezinih krajeva i svoje obveze kao socijalna država sukladno Ustavu – dodao je Hajdaš u Amandmanu.

SDP, naime, želi da se promijeni Članak 5. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Vlada izmjenom Zakona proširuje njegovu primjenu i na Sisačko-moslavačku te Karlovačku županiju. Troškove obnove u visini od 60 posto preuzima država, 20 posto županije, a preostalih 20 posto vlasnici nekretnina, osim za ona potpomognuta područja na kojima je proglašena katastrofa. Tamo država preuzima 100 posto troška za obnovu.

SDP, međutim, smatra kako obnovu u Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji u cijelosti treba financirati država, bez sudjelovanja Županija i vlasnika nekretnina.

Za Krapinsko-zagorsku županiju država nije proglasila katastrofu.