U sklopu projekta ‘Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!’, uz pomoć profesionalnog grafitera i street art umjetnika Tihomira Krkleca poznatijeg kao Afrika, Društvo naša djeca grafitom je poslalo poruku odraslima

Projekt je nastavak edukacije i promocije dječjih prava i aktivne dječje participacije u zajednici koje provodi Društvo Naša djeca Zabok s članovima Dječjeg foruma i Dječjega gradskog vijeća DND-a Zabok.

Djeca imaju pravo!

– Važna je edukacija djece i odraslih o važnosti poznavanja i poštivanja dječjih prava i aktivne dječje participacije, odnosno aktivnog dječjeg sudjelovanja u lokalnoj zajednici. Djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje o svim pitanjima koja ih se tiču, imaju pravo biti saslušana i uvažena te pokretati inicijative, akcije i projekte za poboljšanje života djece u lokalnoj zajednici – naglasila je Jasenka Borovčak, tajnica DND-a.

Volonterska akcija Grafiti preko zida jedna je od aktivnosti projekta kojom se promiču dječja prava, ali i prava općenito.

‘Naše mišljenje je bitno!’

– Djeca pišu raznolike poruke i slogane kako bi utjecala na svoje vršnjake, odrasle, okolinu, a posebno na donosioce odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i dala im do znanja da je njihovo mišljenje bitno i da se treba uvažiti. Za ovu priliku izdvojena su dva slogana, ‘Kad sva prava imaš onda štimaš!’ i ‘Smeće odvajaj i Zemlju obnavljaj!’ – dodala je Borovčak.

Street art umjetnik Tihomir Krklec Afrika bio je učenik Šudiga u Zaboku. U međuvremenu je postao vrlo aktivan grafiter i street art umjetnik u Hrvatskoj te poznat po nedavno oslikanom muralu na Opatovini, a sudionik je mnogih street art festivala poput projekta Okolo koji se upravo održava u Zagrebu.