Varaždinskoj županiji 9,5 milijuna eura za dogradnju triju škola

Varaždinska županija će prva u Hrvatskoj imati jednosmjensku nastavu u svim školama.

Naime, Županija je osigurala 9,5 milijuna eura za dogradnju triju škola, posljednjih u kojima se nastava odvija u dvije smjene. Za projekte dogradnje Područne škole Strmec Podravski i Područne škole Nova Ves Petrijanečka odobreno je gotovo četiri milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Odluke o financiranju donijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo u postupku odabira projekata po pozivu Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Područna škola Strmec Podravski

Za dogradnju PŠ Strmec Podravski odobreno je 2,68 milijuna eura, a za dogradnju PŠ Nova Ves Petrijanečka 1,28 milijuna eura. Prošli mjesec je, pak, za dogradnju Osnovne škole Ivanec odobreno 5,6 milijuna eura.

– Time je Varaždinska županija osigurala 9,5 milijuna eura za dogradnju triju škola, posljednjih u kojima se nastava odvija u dvije smjene. Ovim ulaganjima će se u Ivancu, Novoj Vesi Petrijanečkoj i Strmcu Podravskom dograditi potrebne učionice i drugi prostori, tako da će i učenici tih škola nastavu od školske godine 2025./2026. pohađati u jednoj smjeni. Sa zadovoljstvom mogu reći da će sljedeće godine Varaždinska županija prva u Hrvatskoj imati jednosmjensku nastavu u svim školama čiji je osnivač, u 33 osnovne i 30 područnih škola – istaknuo je župan Anđelko Stričak.

Područna škole Nova Ves Petrijanečka

Nakon što su donesene odluke o financiranju dogradnje triju škola bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pred Županijsku skupštinu će biti upućene odluke o prihvaćanju tih projekata. Nakon toga će se krenuti u realizaciju dogradnji, od pokretanja postupaka javne nabave do svih ostalih potrebnih aktivnosti.