Grad Oroslavje raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 5. siječnja, a pisane prijave na natječaj, vlastoručno pot­pisane s adresom i telefonskim brojem te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave.

Uvjeti za prijam u službu

Rad je na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od tri mjeseca. Posebni uvjeti za prijam u službu su magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine te položen državni ispit. Iznimno, na radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Sve uvjete javnog natječaja možete pročitati na internetskim stranicama Narodnih novina, OVDJE.