Općina Mače svoj je prostorni plan donijela 2009. Nakon gotovo 11 godina krenuli su njegovu prvu izmjenu i dopunu.

Prenamjena zemljišta

Javna rasprava o prijedlogu izmjena traje do 27. siječnja. Mještanima je već godinu i pol osiguran javni uvid u prijedlog izmjena. Neki su već primjedbe, očitovanja, mišljenja i prijedloge dostavili Općini.

Možete to učiniti i u petak, 24. siječnja u 17 sati na javnoj raspravi u Domu kulture. Tad je i javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mače. Kako doznajemo, za izmjenu su se stekli uvjeti, jer mještani žele, primjerice, svoja poljoprivredna zemljišta prenamijeniti u građevinska i slično.