Općinski sud u Zlataru 14. srpnja otvorio je osnovanu zemljišna knjigu za katastarsku općinu Gornja Pačetina.

S 14. srpnjem 2022. zaključuje se dosadašnji dio zemljišne knjige, koji se odnosi na osnovanu zemljišnu knjigu za k. o. Gornja Pačetina. Od dana otvaranja osnovane zemljišne knjige, samo upisi glede nekretnina na koje se ta zemljišna knjiga odnosi, proizvodit će one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

S danom 14. srpnja 2022. otvara se ispravni postupak glede otvorene zemljišne knjige za k. o. Gornja Pačetina. Rok za ispravak određuje se do 14. rujna 2022.

Pozivaju se sve osobe, koje smatraju da bi trebalo u zemljišnu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da dostave Općinskom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini, svoje prijave prijedloga za upise, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije do 14. rujna 2022.