Svake godine Općina Mače značajna sredstva izdvaja za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Lani su samo na to potrošili 650.000,00 kuna

U tekuće održavanje spadaju zimska služba, održavanje javne rasvjete, općinskih objekata, sajmišta, popravci lokalnog vodovoda, sanacija udarnih rupa, odrona i intervencije, nasipanje kamenim materijalom, malčiranje te iskopi kanala uz prometnice.

Briga za starije mještane

Lani je utrošeno 650.000 tisuća kuna na usluge kojima se održava i poboljšava standard općinske imovine. Za ovu je godinu planiran približan iznos.

– Vremenski uvjeti i protek vremena konstantno oštećuju imovinu, a u interesu sigurnosti mještana potrebna su konstantna ulaganja. Iako smo u zimskom razdoblju, i sada su u tijeku određeni radovi na terenu, no puno manjeg intenziteta – kaže Mladenka Mikulec, načelnica Općine.

U Malom Komoru napravljeno je ugibalište uz prometnicu. Prometnica s obje strane ima duboke kanale, a mimoilaženje vozila bilo je teško ili gotovo nemoguće u pojedinim dijelovima. Ugibališta su nedavno rađena i na dionici ceste Veliki Bukovec – Jezera.

I u ovo zimsko vrijeme neprestano se radi na terenu, jer vremenski uvjeti čine štetu koju treba odmah sanirati (Foto: Općina Mače)

Uslijed kiša i potresa aktivirao se strmi pokos uz prometnicu Žerjavić brijeg. Prometnica je bila nekoliko sati neprohodna, ali je odron saniran u vrlo kratkom roku.

– U selo Folnovići dovezen je i razgrnut kameni materijal. Tamo živi nekoliko starijih mještana pa smo napravili bolji put kako bi se vozilima moglo doći do njih – naglasila je Mikulec.

Radilo se i na mrtvačnici u Peršavesi. Okrečeni su zidovi, zamijenjen je zastor i pokrivalo odra s novim materijalom kako bi ispraćaji bili dostojniji.