Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati pokrenula je kampanju ‘Vraćanje korijenima’

Njome će, kako su najavili, iznova jasno odrediti svoj politički identitet i prezentirati trajne vrijednosti po kojima se razlikuju od ostalih opcija unutar političkog spektra.

Na poziciji zdravog razuma

Predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj ističe kako je HNS od osnutka, pa svih ovih 30 godina, stranka vizije, kontinuiteta i rezultata koja čvrsto zastupa politike liberalnog centra kao jamca poštivanja demokratskih standarda, ljudskih prava i sloboda pojedinca.

– HNS je uvijek stajao na pozicijama zdravog razuma, racionalnih i umjerenih političkih stavova. Upravo HNS gleda prema naprijed, puno dalje od političkog trenutka – istaknuo je predsjednik Stjepan Čuraj.

Pojasnio je koncept modernog liberalizma kao novog smjera HNS-a rada.

– To je koncept koji uključuje kompletan spektar liberalnih ideja i načina života, ali i postulate politike koji praktički do jučer nisu bili liberalni, ali su sada uobičajeni, prihvatljivi i ponekad nužni. Duboko vjerujem da danas više ne možemo govoriti o modernoj politici koja se temelji na isključivosti i klasičnim podjelama na lijeve i desne. Ukratko, i lijevo i desno, ali uvijek naprijed! – naglasio je Čuraj.

Na ostavštini Savke Dabčević

Saborski zastupnik Predrag Štromar osvrnuo se na tridesetogodišnje stranačko djelovanje u HNS-u te ostavštinu Savke Dabčević Kučar, ikone Hrvatskog proljeća. Pozvao je sve da slijede njene ideale.

– Njezina vizija Hrvatske kao gospodarski jake i razvijene zemlje, zemlje bez podjela i zemlje u kojoj su svi jednaki pred zakonom, je ono čemu sam težio svih ovih godina i čemu težim i danas. I upravo ta njena razmišljanja neku budu ključ budećeg političkog djelovanja svakog pojedinca koji se uključuje u politiku – pozvao je Štromar.

HNS-ov rad temeljit će se na konceptu modernog liberalizma, najavili su (Foto: HNS)

HNS-ovu kampanju Vraćanje korijenima predstavili su i potpredsjednica HNS-a i predsjednica Ženske inicijative HNS-a Karolina Juzbašić te predsjednik Savjeta HNS-a Ivica Mandić, koji je naglasio ključnu ulogu Savke Dabčević Kučar u modernoj hrvatskoj povijesti ali i u izgradnji HNS-a.

– Savka je istinska heroina Hrvatskog proljeća koja je znala prepoznati trenutak za rješavanje nacionalnih problema, njegujući istinske vrijednosti politike čistih računa. Jasno je trasirala naš politički put. HNS leži na leđima velikana poput Savke i vraćanje tim korijenima okvir je pod kojim će HNS nastavljati svoje djelovanje – poručio je Ivica Mandić.