Na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara ušlo je i umijeće izrade bistranskog tradicijskog nakita

Nakon dvije godine istraživanja i prikupljanja podataka i tri godine administrativnih i stručnih provjera, Udruga Ekomuzej Bistra ponosno je objavila uspješnost projekta.

Kraluše, kravatlini, mašlini i pas

Umijeće izrade kraluša, ženskih ogrlica, kravatlina, muških kravata, mašlina, ukrasnih iglica u obliku leptir-mašne i pasa, ukrasnog ženskog pojasa, mrežastoga tradicijskog nakita od raznobojnih perlica, dobilo je status nematerijalnoga kulturnog dobra.

Taj se nakit ponosno nosi uz bistransku nošnju u svečanim prigodama od kraja 19. stoljeća.

(Foto: Facebook/Udruga Ekomuzej Bistra)

– Sretni smo i ponosni pa emocije usmjeravamo na pripremu novih projekata u svrhu edukacije i prezentacije toga kulturnoga dobra, uključujući i implementaciju u budući stalni postav Ekomuzeja Bistra – kažu u Udruzi.

Zahvalili su svima koji su sudjelovali u istraživanju, a posebno čestitaju onima koji nakit nose jer imaju važnu ulogu u zaštiti, očuvanju i prijenosu tehnike izrade na mlađe generacije.

Očuvanje lokalnog identiteta

Udruga Ekomuzej Bistra osnovana je 15. studenog 2016. s ciljem zaštite, istraživanja i prezentiranja sveukupne kulturne, prirodne i duhovne baštine Bistre u svrhu očuvanja lokalnog identiteta, podizanja kvalitete života i održivog razvoja lokalne zajednice.

(Foto: Facebook/Udruga Ekomuzej Bistra)

Djelatnosti i aktivnosti udruge usmjerene su prema skupljanju, evidentiranju i dokumentiranju materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara te njihovoj stručnoj i znanstvenoj obradi u suradnji s kulturnim i odgojno-obrazovnim institucijama kao i s drugim srodnim udrugama.

Udruga aktivno promiče i zaštitu okoliša i prirode, kulturno-umjetnički amaterizam, književno stvaralaštvo, tradicijsku kulturu i ruralni razvoj kao doprinos općem razvoju civilnoga društva i civilizacijskih vrijednosti u zemlji i svijetu.